VIII чуулган зохиогдох Шведийн Вант улсын талаар товчхон

Ерөнхий мэдээлэл: Шведийн вант улс нь Скандинавын хойгт Норвег, Финланд, Дани улсуудтай хиллэн, өмнө ... Дэлгэрэнгүй үзэх

Чуулганд тавигдах илтгэлийн сэдэв багтаамжийн талаар

Өндөр технологийн салбарын хөгжлийн гол суурь болох entrepreneurship, R&D, венч капитал, төрийн харилцан уялдаа, ... Дэлгэрэнгүй үзэх

VIII чуулганы сэдэв агуулгын талаар

Өндөр технологийн салбар нь харьцангуй бага нөөцөөр аж үйлдвэрлэл явуулдаг ч улс орны эдийн засгийн ... Дэлгэрэнгүй үзэх

XV чуулган – Зохион байгуулагч байгууллагууд

XV чуулган – Ивээн тэтгэгч болон дэмжигч байгууллагууд